drivutrustningar

Kuggväxel

En kuggväxel kan vara en cylindrisk kuggväxel, en konisk kuggväxel eller en planetväxel. Kuggarna är skurna ur ett hjul (kugghjul) eller en axel (kuggaxel) genom fräsning. Dagens kuggväxlar har i allmänhet snedskurna kuggar, vilket ger en bättre fördelning av krafter med större yta och fler kuggar i ingrepp samtidigt jämfört med raka kuggar. Detta gäller för både cylindriska kugghjul och koniska steg, för de koniska stegen pratar man då om spiralskuret kugghjul och kuggaxel (pinion). Kuggväxlar med raka koniska steg kallas ibland vinkelväxlar.

Moderna kuggväxlar är alltså utrustade med snedskurna kuggar, dessa kugghjul och kuggaxlar härdas och slipas för hög hållfasthet och låga friktionstal. För mindre kuggar (moduler) är det ofta sätthärdade hjul och axlar. Större kuggar är oftare tillverkade i seghärdat stål.

Är kuggväxeln utrustad med en integrerad motor kallar men denna kuggväxelmotor.

Verkningsgraden för cylindriska kuggväxlar är i allmänhet hög och man förlorar endast ca. 1,5% per steg. Dvs. en enstegsväxel kan ha 98,5% verkningsgrad en tvåstegsväxel har ca. 97 procents verkningsgrad och så vidare.

Utväxlingen för en enstegsväxel ligger normalt från 1:1 upp till ca. 7:1, högre utväxlingar kan förekomma. En tvåstegsväxel ligger vanligen i spannet 5:1 upp till 15:1 och för en femstegsväxel kan man få mycket höga utväxlingar.