drivutrustningar

Kuggväxelmotor

-motorer , En kuggväxelmotor är en kuggväxel med integrerad motor – alltså en kuggväxelmotor.  Se bild.En kuggväxel är en roterande maskin med två (eller flera) kugghjul i ingrepp med varandra. Kuggväxlar i mera allmän betydelse innefattar även axlar, lager, växelhus osv.Kuggväxelmotorer har ett brett användningsområde och förekommer överallt i vår vardag. För pumpar gäller generellt att man använder kuggväxelmotorer för drivning av förträngningspumpar. Där ett lägre varvtal och högre moment behövs än vad en elmotor med frekvensomriktare klarar tekniskt eller kan konkurrera med kostnadsmässigt. Vid krav på noggrann reglering, ser man ofta förträngningspumpar drivna av en kuggväxelmotor som styrs av en frekvensomriktare.