pumpar

Erichs Armatur AB

Erichs Armatur står för kompetens, ansvar och hög servicegrad

Erichs Armatur levererar ventiler och ställdon samt servicetjänster till industri, kraftvärmeverk och VA-industrin. Gemensamt för produkterna är att de reglerar flöden av olika slag.

 Ledande varumärken, erfarenhet och kunskap

Erichs Armatur ägs till lika delar av Auma Group och Tyco Flow Control, som tillhör de ledande företagen i branschen. Auma och Tyco är både ägare och leverantörer vilket borgar för kontinuitet och stabilitet i vår verksamhet.

En komplett samarbetspartner inom ventiler, ställdon och service

Vi erbjuder allt från deltagande i projektering till fältservice. Det innebär att vi tar ansvar för leverans, montage, kvalitetskontroll, dokumentation, driftsättning och utbildning.

Adresser

Postadress

Box 9144

200 39 Malmö

Epost: info@erichsarmatur.se

Telefon: 040-31 15 50

Fax: 040-94 55 15

www.askalon.com/sv

Produktkategorier