ventiler

Vanessa

Vanessa har över 40 års erfarenhet av konstruktion och tillverkning av en trevägsventiler för isolering och processstyrning (TOV), känd för hållbarhet, tillförlitlighet och lägre ägarkostnad jämfört med traditionella metoder.

Fabrikatets representant i Sverige