ventiler

Fasani

Fasani levererar kilslidsventiler, sätesventiler och kägelventiler för reglerventillösningar. Ventiler för rör med stor diameter, ädla legeringsmaterial, kryogen och ångturbin tillämpningar. Andra marknader är uppströms inom olja, gas, kraft samt petrokemiska applikationer.

Fabrikatets representant i Sverige