pumpar

Mitsubishi Electric Europe B.V. (Scandinavia)

Mitsubishi Electric Factory Automation är en världsledande aktör inom försäljning, support och produktion av automationsprodukter.

Produkter som vi marknadsför är bland annat styrsystem, frekvensomriktare, servostyrning, robotar, CNC, HMI, Scada och lågspänningsprodukter. Vi erbjuder även kompletta helhetslösningar inom automation.

Adresser

Factory Automation

Hedvig Möllers gata 6

223 55 Lund

Epost:

Telefon: 08 625 10 00

Fax:

se3a.mitsubishielectric.com

Agenturer/Varumärken

Produktkategorier