matinstrument

Scada

SCADA (från engelskans Supervisory Control And Data Acquisition) är ett system för övervakning och styrning av processer.

SCADA programvaran används främst inom industrin för processövervakning men utvecklingen mot billigare datorer och mjukvara har gjort tekniken tillgänglig även inom mer priskänsliga segment som t.ex. fastighetsautomation.

Systemet använder sig av datorer, datorkommunikation och grafiska användargränssnitt för att behandla övervakning och styrning på en hög nivå, men även andra kringutrustningar som PLC och PID-regulatorer som interagerar med en processanläggning eller en maskindel.