drivutrustningar

HMI

HMI (från engelskans Human-Machine Interface) fritt översatt Människa Maskin Gränssnitt, vilket syftar på användargränssnittet mellan människa och maskin. Ett användargränssnitt eller HMI är således länken mellan den personen och utföraren (maskinen), dvs den mjukvara som styr hårdvaran.