drivutrustningar

PLC

En PLC (Programmable Logic Controller) är ett programmerbart styrsystem, dvs en slags dator som används för att styra en funktion eller en maskin. PLC ingår som en komponent eller kompetensområde inom industriell automation. Det kan röra sig om att styra en en pump, en ventil, en montagelinje eller en robot.

En PLC är ofta kopplad till någon form av operatörsgränssnitt, det kan vara enkla knappar på en operatörspanel ett HMI program eller ett SCADA system exempelvis. De vanligaste språken att programmera PLC med har standardiserats i IEC-61131-3.

PLC tillverkas som integrerade kretsar (IC krets) även kallade mikrochips som sitter i stort sett all elektronisk utrustning idag. Det finns även mjukvaru-PLC (engelska soft-PLC) som är en programvara för vanliga datorer som sedan kan användas för att styra utrustning av varierande slag.