pumpar

Gotec AB Ingfirma

Ingenjörsfirman Gotec AB är sedan 1985 etablerad leverantör och samarbetspartner till svensk process industri och då i synnerhet till petrokemi och raffinaderi.

Adresser

Backa Bergö Gata 10

422 46 Göteborg

Epost:

Telefon: 031 58 18 40

Fax: 031 52 16 40

http://www.gotec.se

Produktkategorier