Pumpar och pumpsystem

Pumpar är en del av ett pumpsystem, söker du information om pumpar och andra komponenter i pumpsystem hittar du det på PumpPortalen. Läs om teorin kring pumpar i PumpHandboken eller gå våra PumpKurser. Vi samarbetar med branschföretagen och deras utrustningar hittar ni i Pumpguiden.

Branschnytt

Från och med den 1 mars 2018 kommer Zander & Ingeström att ingå i CBTT-koncernen. Det är en ovanligt lyckad affär

mer...

Armatec blir huvuddistributör för Reflex produkter inom tryckhållning, expansion, luft- och partikelavskiljning i Sverige med start den 1 april 2018. 

mer...

Christian Berner Tech Trade AB har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Zander & Ingeström AB. Zander &

mer...