PIPE-FLO Professional

Användaren av PIPE-FLO Professional ges unika möjligheter att konstruera och dimensionera ett komplett pumpsystem samt simulera tryck och flöden genom rör, ventiler och andra komponenter med tryckfalls beräkningar i alla tänkbara storlekar och konfigurationer.

Mjukvaran klarar avancerad driftsfalls simulering vilket är ett oslagbart verktyg vid såväl nykonstruktion som vid driftsoptimering för nya och gamla installationer samt användbart vid upprättande av energibesparingskalkyler.

Om Ert rörsystem går att konstruera så kommer PIPE-FLO visa Er hur det fungerar.

PIPE-FLO ger användaren en komplett bild av hela rörsystemet med detaljerad information om flöde och tryck i rörledningar och samspelet mellan pumpar, reglerventiler, andra komponenter och instrument.

Med PIPE-FLO Professionals användarvänliga verktyg kan man:

  • Konstruera eller göra en modell av pumpsystem innehållande pumpar, ventiler, värmeväxlare, instrument, rörledningar m.m.
  • Verktyget ger användaren hjälp att dimensionera de komponenter som ingår i systemet.
  • För modeller av befintliga system konfigureras samtliga komponenter enligt specifikation från tillverkare.
  • Verktyg för simulering av hela systemet i drift (tryck, flöde, NPSH, mm) vid olika driftsförhållanden.
  • Felsöker systemet och beräknar driftskostnader.
  • Avancerat verktyg för systemoptimering.

Man kan simulera pumpsystemet genom att starta och stoppa pumpar, öppna och stänga rörledningar, ändra vätskenivå i tankar och cisterner, justera reglerventiler m.m.

Genom att använda dessa funktioner ger PIPE-FLO användaren detaljerad information om hur systemet fungerar eller kommer att fungera i olika situationer under tänkbara eller förväntade driftbetingelser.

Hur kommer man igång?

Välkomna att kontakta oss omgående för mer information om PIPE-FLO Professional. Vill Ni veta mer innan första kontakten rekommenderar vi att Ni:

  • Laddar ner mjukvaran PIPE-FLO Demo som innehåller en instruktionskurs och de verktyg man behöver för att skapa sitt första system.
  • Skickar in Ert första system till oss för kompletterande beräkningar, så skickar vi tillbaka en fil som visar systemets fulla potential.

Under första året ingår fri teknisk support, Ni får alla frågor besvarade av produkt specialister. Samma villkor gäller för den som tecknar ett serviceavtal, TechNet Plus service, efter första året.

Välkomna att kontakta oss om ni vill veta mer!

Ett annat bra sätt att ta reda på hur PIPE-FLO Professional fungerar är att se en film som beskriver hur programmet fungerar och tydligt visar på användarvänlighet och funktionalitet – klicka på Watch Videos så länkas ni till PIPE-FLO Professional Video Tour.