pumpar

Tergo AB

Tergo är ett agentur- och produktionsföretag grundat 1951.
FLUX pumparEn agentur och ett produktsortiment som omfattar:  – Fatpumpar, membranpumpar, dykcentrifugalpumpar, pumpar för trögflytande media
 – Flödesmätare
 – System för dosering av olika vätskor och utrustning för omrörning
Slang och kopplingar Vår verksamhet har under de gångna åren utökats till att även omfatta slang och kopplingar för kemiindustrin, pappers- och cellulosaindustrin, stålindustrin, i stort sett alla industrigrenar som på ett eller annat sätt transporterar flytande, fasta eller gasformiga media.
Metallslang Metallslang är en produkt är som vi tillverkar enligt våra kunders specifikationer till många olika industrigrenar. Vårt sortiment omfattar både hydrauliskt och mekaniskt formad metallslang och vi kan utföra all slags certifiering i egen regi eller med hjälp av tredjepartsgranskare.

Adresser

Box 5

13106 Nacka

Epost: tergo@tergo.se

Telefon: 08 4475590

Fax: 08 6048900

http://www.tergo.se

Agenturer/Varumärken

Produkter

Produktkategorier