ventiler

STRATE GmbH

Strate

Strate största framgång är pumpstationen AWALIFT som sålts i över 40 000 enheter. Tack vare kombinationen med en centrifugalpump och ett separationskärl för fasta partiklar och trasor etc. erbjuds en användarvänlig och ekonomisk hållbar lösning. En AWALIFT pumpstation kan ersätta flera pumpstationer med dränkbara pumpar i ett ledningsnät och installation i gammal pumpsump är möjligt. Denna lösning fungerar också som mellanstation i ett LTA-system.

Fabrikatets representant i Sverige