pumpar

KLA Armatur AB

Vår affärsidé är att marknadsföra, sälja och ge service för ventiler och armaturer med kringutrustning samt även komponenter för mätning av nivå, flöde, tryck, temperatur etc.Företaget grundades 1994 med kontor och lager i Stockholm och Göteborg.KLA står även för:K som i kunskap och kvalitet
Kunskap att välja rätt produkt och kvalitet, anpassad efter kundens kravspecifikation, om myndighetskrav och EU-regler, om erforderliga provningar och material och testcertifikat.
Kvalitet och leveranssäkerhet går alltid före ett lågt pris.

L som i leveranstrygghet
Leverans i rätt tid, till lägsta möjliga kostnad. Ärlighet och personligt engagemang, att alltid vara tillgänglig, speciellt om något krånglar. Att alltid bevaka så att uppgiften blir till hundra procent löst och att du som kund blir helt nöjd.

A som i affärsmässighet
Affärsmässig relation mellan dig som kund och oss som leverantör, vilket innebär att du gör en bra och säker affär och bidrar till att just ditt företag mår och går bättre.

Adresser

Epost:

Telefon:

Fax:

http://www.kla.se/

Produktkategorier