pumpar

Scrollvakuumpump

Scrollvakuumpump används för rent, torrt och oljefritt vakuum. Höga slutvakuum gör den lämplig för applikationer inom bl a forskning, laboratorier, läcksökning och halvledartillverkning. Bild från Wikipedia

Rekommenderade leverantörer