Pumpanvändare

Pumpportalen är en nischportal som riktar sig till pumpanvändare samt användare av ventiler, axeltätningar och drivutrustning samt annan tryck- och flödes relaterad utrustning som mätinstrument och filtrering.

Besökarna hittar bl.a. branschinformation avseende produkter, applikationer, tillverkare och distributörer men vi erbjuder även support, kunskap och tjänster, några exempel på tjänster som vi erbjuder slutkunder och maskinbyggare:

  • Upprätta pumpspecifikationer
  • Utvärdering för optimering av pumpdrifter
  • Felsökning
  • Second opinion
  • Pumputbildning
  • mm

Merparten av branschföretagen samarbetar med PumpPortalen och vi förhåller oss självklart alltid varumärkesneutrala, vi levererar inte heller någon utrustning genom PumpPortalen. Därför kan PumpPortalens kunder alltid lita på att våra rekommendationer är objektiva.

Kostnad och leveranstid för konsulttjänster varierar med uppdragets omfattning, en överenskommelse skall alltid träffas mellan Pumpportalen/samarbetsparten och uppdragsgivaren innan arbetet påbörjas.

Om Ni vill ha mer information om våra konsulttjänster, vänligen fyll i kontaktformuläret eller ring oss!

Kontaktformulär

*” anger obligatoriska fält

(Namn)
(Företag)
(Position/Tjänst)
(Telefon)
(E-post)
(Meddelande)