Balansera pumpsystem

Den vanligaste anledningen till att man upplever problem med ventiler och pumpar är att de och systemet inte är anpassade till varandra eller att de tillsammans inte är dimensionerade för anslutande system eller slutanvändarens driftsbehov.

Har man problem med ett pumpsystem är det lätt att hamna snett eftersom pumpsystem är svåra att överskåda även med ritningsunderlag och maskiner till hands. Det krävs omfattande kunskap och erfarenhet att felsöka ett pumpsystem och att konstruera ett från grunden kräver än mer kunskap. Faktum är att väldigt få större anläggningar nykonstrueras från scratch, normalt väljs en liknande existerande modell från någon tidigare konstruerad anläggning. Konstruktionen vänds, vrids och anpassas sedan till önskade förhållanden.

I de flesta fall används alltså beprövade lösningar och koncept snarare än grundkonstruktion. Om man trots försiktighetsprinciper, hängslen och livrem upplever att pumpen eller pumpsystemet inte fungerar av någon (okänd) anledning, är det bra att lägga fast en strategi för hur man ska hitta och åtgärda problemet eller problemen.

Ofta väljs en av följande två metoder för analys av pumpsystem. Metod ett är att praktiskt göra observationer på pumpsystemet under drift och dokumentera driftsinformation för att senare, då problem uppstår, kunna gå tillbaka och felsöka. Metod två är att göra detaljerade beräkningar på pumpsystemet.

Metod 1

Den första metoden bygger alltså på observationer av pumpsystemet i drift med avläsning av tillgängliga instrument vilket ger en erfaren operatör en överblick om hur systemet fungerar under drift. Väljer man den metoden skall man vara medveten om att driftskraven från processen ofta begränsar möjligheten att experimentera och provocera för att hitta problemet eller för den delen laborera fram alternativa lösningar till problemen då de uppstår. Det är svårt att få en överblick över systemet mer än på komponentnivå vilket innebär att eventuella driftsförändringar för att rätta till ett problem ofta får konsekvenser någon annanstans i systemet på andra komponenter.

Metod 2

Den andra metoden bygger på beräkningar av flöde, tryck och differenstryck på alla de komponenter som ingår i systemet. Detta görs med fördel i ett flödesschema som är en modell av det befintliga pumpsystemet och som speglar förhållandena i verkligheten. Genom att använda en modell är det betydligt lättare att överblicka hur systemet och olika alternativa lösningar fungerar vid olika driftsförutsättningar vilket ofta är nödvändigt. Samtidigt måste man vara väldigt noggrann med att validera modellen så att den avspeglar systemet korrekt och vara beredd på att det krävs omfattande och kvalificerat beräkningsarbete för att nå resultat. Skall man göra detta för hand har man ett digert arbete och många timmar framför sig.

Metod 3

Ett tredje alternativ bygger på att man använder någon av de moderna mjukvaror som finns, där metod ett och två kombineras genom att mjukvaran utgår från den modell man önskar, genomför alla beräkningar och simulerar processen precis som i verkligheten. Modellen kan förhållandevis enkelt kontrolleras med de instrument som finns tillgängliga i pumpsystemet, vilket ger möjligheter att felsöka problem i systemet hos pumpar, ventiler, värmeväxlare eller vilka komponenter man nu har. Dessutom kan man göra virtuella simuleringar i sitt system, man kan köra med olika driftsförutsättningar och utvärdera konsekvenserna innan man genomför en driftsförändring. Om man helt enkelt vill spara pengar och miljö och optimera sitt pumpsystem för lägsta möjliga energi och underhållskostnader går det naturligtvis också bra.

Oavsett vilken metod man väljer att använda är det viktigt att komma ihåg att målsättningen är att på ett rättvist sätt spegla hur de olika komponenterna som utgör systemet fungerar, se var förbättringsåtgärder kan eller behöver sättas in för att optimera driften av pumpsystemet.

Har ni problem med pumpar eller ventiler föreslår jag att ni kontaktar Er leverantör, vet ni inte vem ni ska kontakta för just er pump/ventil hittar ni rätt bland varumärkena under respektive produktgrupp i PumpGuiden.

Vill ni veta mer om hur ni själva kan felsöka era pumpsystem, göra simuleringar eller vill veta hur man optimerar sitt pumpsystem är ni välkomna att kontakta oss!