Nyhet2015-06-16

Ny kurs i Pumpoptimering

Pumpoptimering syftar till att långsiktigt förbättra lönsamheten genom att höja driftsäkerheten, sänka driftskostnader och minska underhållskostnader på pumpanläggningar.

Det finns sedan i april nya direktiv för pumpoptimering som är kopplade till befintlig ISO standard. Pumpportalen kan nu erbjuda företag och andra organisationer en endagskurs i Pumpoptimering som utarbetats efter den nya standarden ISO 14414.

Alla som arbetar med pumpar bör känna till hur viktigt det är med effektiva pumpar och vilka konsekvenser det får på produktion, underhåll, kvalitet och ekonomi. Skall man driva ett projekt som avser pumpoptimering är det därför viktigt att alla inblandade förstår varför och hur det fungerar. Alla behöver inte kärnkompetens inom alla områden men alla måste sträva åt samma håll.

Fördelar med PumpOptimering

En pump som inte optimerats för bästa verkningsgrad dränerar företaget på pengar genom onödiga utgifter för produktionsstopp, energi och underhåll. Driftsäkerheten för en pump som inte är optimerad är dokumenterat sämre vilket leder till onödiga driftstopp. Dessutom är pumpaggregat som inte optimerats ofta dyrare i inköp, företaget får betala för onyttig energi som går till spillo samtidigt som vår miljö får lida för onödigt höga koldioxidutsläpp.

Klicka här för att testa dina kunskaper inom Pumpoptimering >>>

Vilka har nytta av kursen?

Alla som arbetar med pumpar. Arbetar du på ekonomiavdelningen behöver du inte veta hur pumpen fungerar men du behöver förstå hur man räknar hem investeringen och hur den blir lönsam för företaget. Arbetar du som driftsingenjör behöver du kanske inte veta hur räntan påverkar investeringskalkylen eller hur man beräknar sin pay-off, men du behöver veta hur man genom pumpoptimering minskar underhållsstopp och ökar produktionen. Planerar du arbetet på underhållsavdelningen vill du veta hur man utvärderar vilka alternativa åtgärder  kan minska underhållskostnaderna.

För mer information & bokning kontakta oss >>>