pumpar

Desmi NSLV och NSLH

NSLV & NSLH

Vertikal (NSLV) och Horisontell (NSLH) End-suction Centrifugal Pump

NSLV och NSLH pumparna är högeffektiva end suction, radiellt delad, enstegs centrifugalpump med anslutningsflänsar enligt internationella standarder. Pumpen är konstruerad för montering med elmotorer med olika internationella flänsmått.

The DESMI NSLV och NSLH pump passar för pumpning av vatten (råvatten, behandlat vatten, varmt och kallt vatten). Pumparna uppfyller kraven på för bruks- och industrisegmentet:

• Hög verkningsgrad
• Låga NPSH-värden
• Enkel installation/service
• Specifika material
• Kompakt och robust design
• Standardiserad modulär design
• Utmärkt hydraulisk designprestanda
• Spacer-kopplingsalternativ för enkelt underhåll
• Robust design av axeln
• Self-priming med separat inbyggd primepump

DN: 80 to 400

Flöde: Upp till 3800 m³/h (16700 US gpm)

Tryck: Upp till 220 m (720 ft)

PN: Upp till 25 bar (363 psi)

Temperature Upp till 140°C (284°F)

Tillämpningar: fjärrvärme, fjärrkyla, havsvatten, vattencirkulation, kyltorn, distribution och transmission, diesel upp till 500 cSt, skrubber (rökgaser).

Fabrikatets representant i Sverige