pumpar

ABB AB

I Sverige har ABB cirka 8 700 medarbetare och finns på mer än 30 orter.

Svenska ABB är ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. Stora verksamhetsorter är Västerås med cirka 4 200 medarbetare och Ludvika med cirka 2 600 medarbetare. Med ABB Business Centers på tio orter i Sverige erbjuder ABB ökat kundvärde genom lokal närvaro.

 Pumpdrivning

ABB är världens största leverantör av frekvensomriktare och pumpar är världens största enskilda tillämpningsområde. Omkring en fjärdedel av ABBs frekvensomriktare används i pumpar. Energibesparingen som dessa frekvensomriktare står för uppskattas till 11 miljarder kWh per år. Varje år installeras så många pumptillämpningar med ABBs frekvensomriktare att det skulle räcka för att lyfta hela Nilen 40 meter.

Adresser

Sv. Förs. Motorer och Drivsystem

721 83 Västerås

Epost: kundservice.drivsystem@se.abb.com

Telefon: 021 32 50 00

Fax: 021-14 86 71

www.abb.se

Agenturer/Varumärken

Produktkategorier