Nyhet2015-10-28

Zander&Ingeström levererar pumpar till vattenverk

Hyndevads Vattenverk i Eskilstuna har beställt två KPS-pumpar

Råvattnet till Hyndevads vattenverk i Eskilstuna kommun hämtas från Hyndevadsån vid Hjälmarens utlopp i Mälaren. Vattnets huvudrening sker i en grusås genom s k konstgjord infiltration. För att pumpa upp vattnet från den lägre liggande reservoaren till infiltrationsbassängerna har vattenverket beställt två pumpar från Z&I som ska klara att leverera 2800 kubikmeter vatten i timmen.

Ordern gäller två stycken KPS 70-400 pumpaggregat med elmotorer på 160 kW och 980 rpm. Pumparna är tillverkade i gjutjärn och utrustade med bronshjul. Vid ett volymflöde på 1400 kubikmeter i timmen och 31 meters uppfordringshöjd når de båda pumparna en beräknad hydraulisk verkningsgrad på 90,7 procent.

Läs om KPS dubbelsidigt sugande centrifugalpump>>>

För mer information kontakta Zander & Ingeström AB

Kontakt >>>

www.zeta.se