Nyhet2018-07-02

Zander & Ingeström levererar till Borås nya reningsverk

Borås stad har investerat 3,2 miljarder i tre nybyggda anläggningar: ett kraftvärmeverk, ett avloppsreningsverk och en biogasanläggning. Platsen är Sobacken, Borås energi- och miljöcentrum, beläget cirka en mil utanför staden. Det pyramidala projektet startade 2015 och blir driftklart i år 2018.

Med de nya anläggningarna säkrar Borås sin försörjning av fjärrvärme, förnybar elproduktion och avloppsrening för framtidens växande behov samtidigt som staden uppnår lagstadgade miljögränsvärden och uppfyller egna miljömål.

Det nya reningsverket ersätter den helt uttjänta anläggningen från 1934 som dessutom har haft en olämplig adress inne i stadskärnan. De initiala prestandakraven var högt ställda och handlade primärt om kapacitet, miljövärden och maskinutrustning av god kvalitet.

Självklart har många olika företag varit inblandade i att förverkliga detta mastodontprojekt, bland andra Zander & Ingeström som har levererat 23 stycken Nemo excenterskruvpumpar och en Franklin Miller-kvarn till reningsverket.

Affären bereder oss dubbel glädje: dels för vår egen del av uppenbara skäl, och dels för kundens som har gjort en mycket klok investering.