Nyhet2015-09-10

Zander & Ingeström har köpt Stockholms Elinvest AB

Zander & Ingeström har – som bekant – en etablerad position som ledande leverantör av två olika produktslag: industripumpar och elpannor.

Fr o m den 1 september i år har vi ytterligare en produkt att erbjuda, genomströmningsvärmare.

Fabrikatet är tyska Clage och den svenska generalagenturen har ägts av Stockholms Elinvest AB som vi nu har förvärvat för att få tillgång till agenturen. Vi tar över hela verksamheten: marknadsföring, försäljning och service.

Clage genomströmnings-värmare

Principen bakom Clage genomströmningsvärmare är lika enkel som elegant: Bara kallt vatten i ledningen – tills man vrider på varmvattenkranen. Då värms vattnet ögonblickligen av det effektiva värmeelementet, som omvandlar elenergi till vattenvärme med en nästan hundraprocentig verkningsgrad. Eftersom inga värmeförluster uppstår i ledningar eller vattenmagasin sparar man både ström och färskvatten (man behöver ju inte spola för att få varmvatten) och betalar alltså bara för det varmvatten man förbrukar.

Rätt modell

Clages sortiment omfattar flera olika modeller beroende på behov och förutsättningar (önskat antal tappställen, beräknad vattenförbrukning och hur mycket elström som finns till förfogande).

Zander & Ingeströms miljöpolicy

Nu skiljer sig naturligtvis genomströmningsvärmare på många sätt från industripumpar och elpannor, bland annat genom att de säljs till konsumentmarknaden, och därför kan man fråga sig varför Z&I har förvärvat agenturen Clage.
Förklaringen handlar inte om skillnaderna mellan produkttyperna – utan likheten. Clages genomströmningsvärmare fyller nämligen ett grundläggande mänskligt behov (varmt vatten) samtidigt som den löser sin uppgift på ett energismart sätt. Det är med andra ord en produkt som både gynnar ekonomi och miljö – och det är just den kombinerade egenskapen som gör att Clage passar så bra in i Z&Is varmvattenbaserade affärskoncept, där vi tar ett aktivt och vidsträckt ansvar för hur våra produkter och vår verksamhet påverkar miljön.
Dessutom håller Clage en kvalitetsnivå som väl uppfyller våra krav.

Den svenska marknaden

Clage genomströmningsvärmare har en stabil position på marknaden och säljer till exempel 200 000 enheter per år i hemlandet Tyskland. I Sverige, där Clage har funnits i mer än femtio år, tror vi på en växande marknad, både av praktiska och miljömässiga skäl. Dels finns ett stort antal lokaler, som t ex sommarstugor, industriutrymmen, institutioner och pumpstationer, där en genomströmningsvärmare är det mest praktiska alternativet för att få tillgång till varmt vatten. Och dels lär själva samhällsutvecklingen med växande krav på en effektivare energihantering gynna ”ansvarstagande” produkter som Clages.

Klicka på länken nedan eller ring oss, så ska vi gärna bistå med tekniska råd och dåd.

www.zeta.se