Nyhet2017-07-04

Xylem uttrycker sitt starka stöd för Parisavtalet

— Med anledning av dagens tillkännagivande att USA kommer att dra sig ur Parisavtalet gör Xylem, ett ledande globalt vattenteknikföretag, följande uttalande:

”Att se och erkänna realiteterna i klimatförändringen är en möjlighet att skapa gemensamma värden bland alla intressenter, och Xylem står även fortsättningsvis fast vid sitt åtagande att göra sin del som en medborgare i ett globalt samhälle för att driva detta livsviktiga arbete framåt,” säger Patrick Decker, koncernchef och VD för Xylem. ”Sambandet mellan klimatpåverkan och våra ändliga vattenresurser kan inte förnekas, och nödvändigheten att främja säker tillgång till vatten och bygga en robustare vatteninfrastruktur är grundläggande för hållbar den ekonomiska tillväxten och folkhälsan.”

”Dessa utmaningar är alltför komplexa för att någon ska kunna lösa dem ensam. Vi tror fullt och fast att det finns en roll att spela för regeringar på alla nivåer, privat industri, universitet och enskilda innovatörer när det gäller att skapa de praktiska lösningar och innovativa tekniker som kommer att behövas för att hjälpa samhällen världen över att både mildra effekterna av klimatförändringen och anpassa sig till de uppkommande effekterna som t.ex. långa torkperioder och ökade översvämningar. Vare sig USA väljer att delta i Parisavtalet eller lämna det är vår beslutsamhet på Xylem stark. Vi kommer att fortsätta arbetet med att minska våra egna miljöavtryck och arbeta med våra kunder, partner, leverantörer, samhällsledare och policyskapare för att utveckla lösningar på såväl globala som lokala vattenutmaningar för att skapa hållbara värden för alla.”

Förra månaden publicerade Xylem ett policydokument med titeln Building Resilience: Creating Strong and Sustainable Cities and Communities. Den skisserar fyra kategorier av åtgärder för att öka städers motståndskraft världen över: 1) Garantera tillgång till vatten, 2) Stärka den kritiska infrastrukturen, 3) Driva på respons och återhämtning och 4) Engagera samhällsintressenter. Företaget har nyligen gett ut Powering the Wastewater Renaissance, som landar i slutsatsen att nästan hälften av de elektricitetsrelaterade globala utsläppen i avloppsvattenhantering kan elimineras till en negativ kostnad eller ingen kostnad alls med hjälp av beprövad och redan tillgänglig teknik. Företaget har också publicerat sin klimatpolicy och har undertecknat den amerikanska Business Act on Climate Pledge.

Om Xylem

Xylem (XYL) är ett ledande globalt vattenteknikföretag med ett åtagande att utveckla innovativa tekniska lösningar för världens vattenutmaningar. Våra produkter och tjänster förflyttar, behandlar, analyserar, övervakar och återför vatten till miljön för allmännyttiga företag, industri, bostäder och kommersiella byggnader samt inom jordbruk. Genom förvärvet av Sensus i oktober 2016 utökade Xylem sin produktportfölj med smart mätutrustning, nätverksteknik och avancerade dataanalytiska instrument för vatten-, gas, och elindustrin. Företagets närmare 16 000 anställda representerar en bred applikationsexpertis med ett starkt fokus på att identifiera heltäckande, hållbara lösningar. Xylem har verksamhet i mer än 150 länder genom ett antal marknadsledande varumärken och gjorde 2016 ett resultat på 3,8 miljarder US-dollar. Huvudkontoret ligger i Rye Brook i New York.

Namnet Xylem kommer från det antika Grekland och är den vävnad i växter som transporterar vatten upp från roten, vilket illustrerar effektiviteten i vår vattencentrerade verksamhet genom att koppla den till den bästa vattentransporten av alla – den som sker i naturen. Besök oss på www.xylem.com för mer information.

 

Se originalversionen på businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170601006754/en/