Nyhet2016-12-14

Xylem nylanserar Lowara HYDROVAR

Xylem, ett av de globalt ledande vattenteknikföretagen har utvecklat den nya generationens frekvensomriktare – Lowara HYDROVAR

Nya 5:e generationen Lowara HYDROVAR från Xylem, är en av marknadens mest intelligenta pumpstyrningar! Den möjliggör energieffektiviseringar i pumpdriften med ända upp till 70%! Och  är dessutom användarvänlig vilket underlättar vid installation och drift. Hydrovar är därför en smart investering när energieffektivisering och enkelhet är viktig!

Hanterar både tryckstegring och cirkulationspumpning

Nya Lowara Hydrovar anpassar sig till system krav en, ger användaren stora kostnads- och energibesparingar, samtidigt som den säkerställer optimal systemprestanda. Med nya Hydrovar kan pumpens energiförbrukning minskas med upp till 70 procent.
Fördelar med nya Lowara Hydrovar:
  • Förenklad installation med enkel och säker åtkomst av kablage via separat kopplingskammare
  • Snabb och enkel driftstagning med användarvänlig samt ny större display
  • Flerpumpsstyrning som standard
  • Utökade kommunikationsmöjligheter, med både BACnet och Modbus som standard, och WiFi som tillval
  • Avancerad motorstyrning för skonsammare drift
  • Inbyggt TDi-filter
  • Utökat sortiment

Nya Lowara Hydrovar kan kommunicera och styra ända upp till åtta enheter utan överordnat styrsystem. Den kan installeras på alla typer av standard asynkronmotorer lämpliga för frekvensdrift. Installationen är billig, enkel och snabb, och inga extra paneler, kontaktorer eller motorskydd krävs.

Välkommen att upptäcka den nya generationens frekvensomriktare!

Om Xylem

Xylem (XYL) är ett ledande globalt vattenteknikföretag som ägnar sig åt att utveckla innovativa teknologiska lösningar för världens vattenutmaningar. Företagets produkter och tjänster transporterar, behandlar, bevakar och återför vatten till miljön för allmännyttiga företag, industri, bostäder och kommersiella byggnader samt inom jordbruket. Genom bolagets förvärv av Sensus i oktober 2016 utökade Xylem sin produktportfölj med smart mätutrustning, nätverksteknik och avancerade dataanalytiska instrument för vatten-, gas, och elindustrin. Det sammanslagna bolagets knappt 16 000 medarbetare besitter omfattande applikationsexpertis med stort fokus på att identifiera mångsidiga, hållbara lösningar. Xylem, vars huvudkontor ligger i Rye Brook New York, hade en omsättning på 3,7 miljarder USD under 2015 och är verksamt i över 150 olika länder genom en rad marknadsledande varumärken. 

Namnet Xylem härstammar från klassisk grekiska och är den vävnad som transporterar vatten i växter. Namnet belyser vår ingenjörskonst inom vattenområdet genom att förknippa den med den bästa sortens vattentransport – den som finns i naturen. För mer information, besök oss på www.xylem.com/se