Nyhet2019-08-28

Xylem leder diskussionen om hur digital teknik ska lösa globala vattenutmaningar på World Water Week 2019

Xylem Inc. (NYSE: XYL), är globala ledare inom vattenteknik och arbetar för att lösa vattenfrågor genom att skapa innovativa och smarta tekniklösningar som uppfyller världens behov inom vatten, avloppsvatten och energi. Under Stockholm Water Week 2019 leder Xylem diskussionen om hur digital teknik skapar nya möjligheter att lösa globala vattenutmaningar.

World Water Week hålls årligen i Stockholm och organiseras av SIWI (Stockholm International Water Institute). Eventet har blivit en mötesplats för världens alla experter, innovatörer, och andra yrkesverksamma inom området som träffas och diskuterar framtida vattenutmaningar, utbyter idéer samt diskuterar lösningar. Årets tema är ”Water for society- including all” på svenska ”Vatten för samhället- som inkluderar alla”.

”Vi tror att tillgången till rent vatten är nyckeln till världens framtida välstånd och för att få till detta måste vi arbeta tillsammans”, sa Gabriela Suhoschi Director World Water Week och priser på SIWI. ”Det kommer att krävas globalt samarbete för att lösa våra största vattenutmaningar. Vårt uppdrag på SIWI är att belysa de mest akuta utmaningarna och samla in så många perspektiv som möjligt från våra deltagare”.

Xylem är stolta samarbetspartners till SIWI och stöder deras ambition i att fortsätta den globala diskussionen om vatten. Xylem är också grundare av Stockholm Water Prize och global huvudsponsor av Stockholm Junior Water Prize. Årets finalister kommer från 35 länder från hela världen, där unga människor uppfunnit smarta vattenlösningar och nominerats till tävlingens final. Varje år skickas mer än 10 000 bidrag in till någon av de nationella tävlingarna. Vinnarna från varje land möts i finalen i Stockholm sista veckan i augusti varje år. H.K. H Kronprinsessan Victoria av Sverige är prisets beskyddare. Syftet med tävlingen är förena finalisterna och unga studenter med branschfolk, och ge dem möjlighet att skapa värdefulla kontakter inom branschen, och att inspirera unga människor att engagera sig i vattenfrågan.

”Xylem vill bygga ett företag som tar vara på mångfald där man inkluderar alla olika kulturer, kön och ålder på medarbetare. Genom att vara engagerade i Junior Water Prize hoppas vi på att inspirera och engagera morgondagens innovatörer och stötta dem i deras viktiga arbete”, säger Tomas Brannemo SVP och President för Xylem Europa. ”Eftersom dagens ungdomar är uppvuxna i en digital värld är det självklart för dem att framtidens lösningar inom vattenteknik kommer ligga inom digital teknik.”

Xylem kommer hålla två paneldiskussioner under World Water Week:

  1. Hur driver man förändring genom mångfald och inkludering; med Stockholm Water Prize Laureate Dr. Jackie King, Xylems VD Patrick Decker samt Senior Director för World Bank Groups Water Global Practice Jennifer Sara.
  2. Smarta vattenlösningar som garanterar tillgängligheten av rent och prisvärt vatten; med företrädare för UNESCO och International Water Resources Association.

Under augusti månad uppmärksammades Xylems viktiga arbete utav tidskriften Fortune magazine för andra året i rad. Fortune rankar och listar 50 globala företag som har haft en betydande positiv inverkan på samhället genom sin kärnverksamhet.

”Dagligen arbetar mer än 17 000 medarbetare på Xylem, tillsammans med samarbetspartners och kunder, med att hitta smarta lösningar på världens vattenutmaningar. Vi har anammat den otroliga möjlighet som finns att göra vatten mer hållbart, tillgängligt och prisvärt för världens befolkning. Vi är också enormt hedrade över uppmärksamheten och utnämningen av Fortune Magazine, som det företag som ligger i framkant med att driva den digitala förändringen på marknaden samtidigt som vi strävar efter att säkra rent vatten för alla” sa Patrick Decker, VD på Xylem.

 Om Xylem
Xylem (NYSE: XYL) är ett ledande globalt vattenteknikföretag som ägnar sig åt att utveckla innovativa teknologiska lösningar för världens vattenutmaningar. Företagets produkter och tjänster transporterar, behandlar, bevakar och återför vatten till miljön för allmännyttiga företag, industri, bostäder och kommersiella byggnader samt inom jordbruket. Xylem erbjuder också lösningar med smart mätutrustning, nätverksteknik och avancerade dataanalytiska instrument för vatten-, gas, och elindustrin. Bolagets drygt 16 500 medarbetare har omfattande applikationsexpertis med stort fokus på att identifiera mångsidiga och hållbara lösningar. Xylem började sin verksamhet i Emmaboda 1901 där företaget fortfarande har sin huvudsakliga produktion av avloppspumpar. Xylems huvudkontor ligger idag i Rye Brook, New York och hade 2017 en omsättning på 4,7 miljarder USD. Xylem bedriver verksamhet i över 150 länder.
För mer information, besök oss på www.xylem.com/se