Nyhet2015-02-26

Xylem lanserar ny Vattenmack

Xylem Vattenmack

Xylem lanserar ny Vattenmack för säker och kontrollerbar hämtning av vatten i kommunal regi

Lowara Vattenmack säkerställer att Sveriges kommuner nu kan leva upp till Livsmedelsverkets skärpta föreskrifter avseende uttag av renvatten. Detta ger kontroll över vilka som hämtar renvatten och att det sker enligt Livsmedelverkets skärpta föreskrifter för att säkra vattenkvalitén. 

Livsmedelverkets skärpta föreskrifter för skydd av dricksvatten innebär bland annat att obehöriga inte ska kunna hämta vatten från till exempel en brandpost i gatan. Kommunen ska istället ombesörja särskilda tankställen försedda med ordentligt skydd mot återströmmning av förorenade vätskor. Med Lowara Vattenmack klass 5 erbjuds ett komplett tankställe som uppfyller den högsta säkerhetsklassningen för hämtning av tekniskt vatten. Lowara Vattenmack tillhandahåller även en lösning för ersättning för de vattenuttag som entreprenörer, spolbilar och andra har behov av.

Lowara Vattenmack klass 5

Tankställe för tekniskt vatten enligt SS-EN1717 kategori 5 – med luftgap typ AA eller AB

Läs mer >>>

 

Om Xylem

Xylem (NYSE: XYL) är en ledande global leverantör av vattenteknologi, som hjälper sina kunder att transportera, behandla, testa och effektivt nyttja vatten för allmännyttiga ändamål, i fastigheter för boende och kommersiellt bruk, samt inom industri och jordbruk. Företaget är verksamt i mer än 150 olika länder genom ett antal marknadsledande produktvarumärken och dess personal besitter bred expertis med starkt fokus på att finna lösningar lokalt på världens mest komplicerade vatten- och avfallsvattenproblem. Xylem har sitt huvudsäte vid Rye Brook, New York, och hade år 2013 årliga intäkter på 3,8 miljarder dollar och cirka 12 500 anställda runt om i världen. Under de två senaste åren har Xylem omnämnts på Dow Jones Sustainability World Index för främjandet av hållbara affärsmetoder och lösningar runt om i världen.

Namnet Xylem härstammar från klassisk grekiska och är den vävnad som transporterar vatten i växter. Namnet belyser vår ingenjörskonst inom vattenområdet genom att sammanlänka den med den bästa vattentransporteringen som finns – den som pågår i naturen.

För mer information, besök oss på www.xyleminc.com/se