Nyhet2016-02-24

Xylem lanserar komplett pumpstation med automatiklösning under lock

Med den här innovationen slipper kunden montera ett elskåp på tomten. Nu erbjuder vi en lösning där automatiken är integrerad i locket på avlopspumpstationen.

Nu vässar Xylem sitt produkterbjudande för Lätt Trycksatta Avlopp (LTA) och pumpstationer genom att lansera en komplett automatik-lösning integrerat i locket på pumpstationen.

Denna lösning är speciellt attraktiv för de som vill slippa ha ett elskåp på sin tomt eller som har sin pumpstation relativt långt ifrån bostaden/fritidshuset.

Enkelt att montera!

Automatiken är förmonterad och levereras komplett, kvar är bara att ansluta matningen. Anslutning för lokalt ljud och/eller larmlampa är redan förberett och är standard.

För mer information, besök oss på www.xylem.com/se

Om Xylem

Xylem (NYSE: XYL) är en ledande global leverantör av vattenteknologi, som hjälper sina kunder att transportera, behandla, testa och effektivt nyttja vatten för allmännyttiga ändamål, i fastigheter för boende och kommersiellt bruk, samt inom industri och jordbruk. Företaget är verksamt i mer än 150 olika länder genom ett antal marknadsledande produktvarumärken och dess personal besitter bred expertis med starkt fokus på att finna lösningar lokalt på världens mest komplicerade vatten- och avfallsvattenproblem.

Xylem har sitt huvudsäte vid Rye Brook, New York, och hade år 2013 årliga intäkter på 3,8 miljarder dollar och cirka 12 500 anställda runt om i världen. Under de två senaste åren har Xylem omnämnts på Dow Jones Sustainability World Index för främjandet av hållbara affärsmetoder och lösningar runt om i världen.

Namnet Xylem härstammar från klassisk grekiska och är den vävnad som transporterar vatten i växter. Namnet belyser vår ingenjörskonst inom vattenområdet genom att sammanlänka den med den bästa vattentransporteringen som finns – den som pågår i naturen.