Nyhet2016-06-01

Watson-Marlow Qdos-pumpar erbjuder lägre total ägandekostnad

Watson-Marlow Pumps utökar utbudet av doseringspumpar med Qdos 120 (120 l/h i upp till 4 bar). ReNu-konceptet, där pumpslangen levereras i en kassett, erbjuder enkelt underhåll utan verktyg. Ytterligare fördelar är:

  • Läckageindikator
  • Lång slanglivslängd
  • Klarar vätskor med hög viskositet
  • Noggrann, repeterbar dosering
  • Linjärt flöde vid varierande processförhållanden
  • Inga ventiler eller risk för ånglock
  • Låga installationskostnader med få komponenter

Alla pumpar i Qdos familjen är utformade för att eliminera behovet av hjälputrustning, öka produktiviteten och undvika överdosering av kemikalier. Slangpumpsprincipen erbjuder ett stort steg i prestanda och användbarhet jämfört med konventionella solenoid- eller stegmotordrivna membranpumpar. Qdos 120 har utformats för att leverera kontinuerligt, jämnt flöde för optimal processkontroll.

Qdos-sortimentet omfattar modellerna 30, 60 och 120 och finns med olika styrfunktioner, som sträcker sig från manuell  reglering, analog fjärrstyrning  (4-20mA) till ProfiBus-protokoll.

Besök vår hemsida för att se hela Qdos-utbudet: http://www.qdospumps.com/

Här kan du även kontrollera om pumphuvudet är kompatibelt med dina kemikalier: http://www.qdospumps.com/chemical.html

Watson-Marlow Alitea

Hammarby Fabriksvag 29-31

Stockholm

Tel: 08-556 556 00

info@wmftg.se

www.wmftg.se