pumpar

Wangen

Wangen, Pumpenfabrik Wangen GmbH

Wangen är en tysk kvalitetstillverkare av excenterskruvpumpar som funnits sedan 1969. Företaget grundades som ett familjeföretag men har nu över 200 anställda. De är kända för sin tillförlitliga, driftsäkra och robusta teknik.

Företaget är mycket starkt inom sektorn biogasproduktion med många olika konstruktioner och utföranden för pumpning av bland annat torrslam, men är även representerat inom övrig kommunalteknik och processindustri för pumpning av avloppslam, bestrykningssmet, kalkslurry och andra slitande partikelbärande suspensioner.

Till livsmedelsindustrin erbjuder de unika lösningar med både sin serie excenterskruvpumpar och dubbelskruvpumpar (TwinScrew). Wangens pumpar kan hantera vätskor med väldigt hög viskositet, ge stora flöden och klarar höga tryck. TwinScrew kan dessutom drivas med höga varvtal och klarar tunna vätskor (ner till 0,5 m.Pa.s.) vilket eliminerar behovet av separata pumpar vid CIP-diskning.

wangen_excenterskruvpump wangen_excenterskruvpump_2