pumpar

Walchem

WALCHEM producerar en serie avancerade microprocessorstyrda kontroller. Dessa kontroller kan, baserat på mätning och utvärdering av processvärden, t.ex styra kemikaliepumpar för automatisk reglering av den aktuella processen.Utöver kontroller erbjuder Walchem också elektroder för pH och Redox, samt ett omfattande tillbehörsprogram.

Fabrikatets representant i Sverige