ventiler

Vridslidsventil

Vridslidsventiler består av ett vridbart segment, som ligger an mot ventilhusets insida. Då man vrider segmentet, öppnar eller stänger man flödesvägarna.

Användningsområde
En 3-vägs vridslidsventil kan användas som både fördelnings- och blandningsventil. Ventilen används exempelvis i värmesystem där den utsätts för måttliga differenstryck.