pumpar

VM pumpar

VM Pumpar AB ingår numera i KSB koncernen efter att KSB 2014 köpte det danska pumpföretaget Smedegaard.

Fabrikatets representant i Sverige