Nyhet2016-12-14

Viking Motorspeed, nu ännu mindre, snabbare och effektivare

Kugghjulspumpen har en snillrikt enkel konstruktion som gör den stark, stryktålig och mycket pålitlig. Följaktligen används den i dag överallt i det moderna samhället för att pumpa det mesta från choklad och lim till lösningsmedel, bränslen och asfalt.

Historiens första kugghjulspump tillverkades år 1905. Uppfinningen lade grunden till företaget Viking, som tack vare en aldrig sviktande innovativ produktutveckling är världens i dag största och ledande tillverkare med över 100 000 levererade pumpar per år.

Motorspeed är Vikings senaste kugghjulspump. Den erbjuder något principiellt nytt inom flödesteknologin, något som hittills ansetts omöjligt att åstadkomma: ett högt flöde vid direktdrift utan nedväxling av motorns varvtal. Tack vare den nyutvecklade tekniken, med mindre friktionsförluster i inloppet, kan pumpen direktkopplas till motorer med 4, 6 och 8 poler. Den största pumpstorleken måste visserligen köras med reducerat varvtal, men den har fortfarande ett högre varvtal än konventionella kugghjulspumpar med motsvarande deplacement.

Det här betyder att Motorspeed erbjuder ett jämnt pumpflöde med ett högt varvtal och en god hydraulisk verkningsgrad. Givna användningsområden hittar vi inom kemisk industri, livsmedel, petroleum med flera branscher.

Utöver Motorspeed-pumparnas överlägsna prestanda erbjuder konstruktionen även betydande fördelar med tanke på service och underhåll. Alla modeller som har motorn direktmonterad saknar naturligtvis axelkoppling. Och eftersom motorn inte behöver växlas ner finns här heller ingen kuggväxel. Med andra ord: Motorspeed har färre rörliga maskinkomponenter som kan gå sönder och som kräver underhåll. Den kompakta designen innebär dessutom att den klarar sig med ett mindre inbyggnadsutrymme.

Viking Motorspeed finns att få i 40 olika storlekar för alla pumpbehov.

Följ länken för mer infomation>>>

Eller kontakta Zander&Ingeström

Zander & Ingeström
Tillverkarvägen 11
187 66 Täby

Vxl tfn.: 08 – 80 90 00

www.zeta.se