ventiler

Vexve

Vexve Oy är ett internationellt välkänt företag som har specialiserat sig på ventiler för fjärrvärme-, fjärrkylsystem, trycklufts-, olje-, gasledningar samt  ventiler för värmesystem med kul-, injusterings-, regler-, samt vridspjällsventiler.

Fabrikatets representant i Sverige