ovrig-utrustning

Vävkompensatorer

Vävkompensatorer framtagna för att uppta termisk expansion i kanalsystemet. Vävkompensatorer används ofta i kanalsystem för varma gaser tillsammans med rökgasspjäll.