matinstrument

Vattenmätare

Vattenmätare är ofta av typerna ringkolvmätare, vinghjulsmätare för olika mätnoggrannhet och anslutning av diverse puls och datautgångar. För mätning av flöden på ledande vätskor kan även induktiva givare användas.