Nyhet2017-01-20

Vattenbrist, översvämning och övergödning – finns lösningen i Norrköping?

Sverige står inför stora utmaningar för vatten- och avloppsförsörjningen. Vattenbrist, översvämningar och övergödning ställer stora krav på vår VA-teknik, enskilt som kommunalt. I fler än 35 seminarier har du chans att fördjupa dig i erfarenheter om dagens och framtidens tekniska lösningar inom dagvatten, VA-planering och små avlopp.

Temat för den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp den 16-17 mars är Hållbar VA-teknik för stad och land. Första förmiddagen rivstartar med föredrag om dagens och framtidens teknik om dagvatten, stora avlopp och kretslopp samt om små avlopp. Från scenen på Louis De Geer kommer du bland annat höra från Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Landshövdingen och Länsstyrelsen i Östergötland. Som alltid presenteras flera aktuella kommuncase i de parallella seminarierna.

Vatten Avlopp Kretslopp är den årliga mötesplatsen för yrkesfolk som arbetar med eller nära frågor om dagvatten, VA-planering och små avlopp. På plats finns även en av Sveriges största utställningar med leverantörer av produkter och tjänster för enskilda avlopp, dagvatten, pumpar med mera.

Drygt 500 tjänstemän, konsulter och branschexperter från hela Sverige förväntas delta på konferensen som arrangeras av VA-guiden i samarbete med Norrköpings kommun och Norrköping Vatten och Avfall AB.

Se hela programmet och alla utställare på: www.vattenavloppkretslopp.se

Kontakt
VA-guiden:
Astrid Grinell, projektledare, 018-10 57 01, astrid.grinell@vaguiden.se
Mattias Mattsson, pressackreditering, 0583-406 78, mattias.mattsson@vaguiden.se

Norrköpings kommun:
Tora Strandberg, 011-15 14 96, tora.strandberg@norrkoping.se

Fakta om konferensen Vatten Avlopp Kretslopp

  • 16-18 mars 2017
  • Louis De Geer, Norrköping
  • Årets tema: Hållbar VA-teknik för stad och land
  • 51 utställande företag och myndigheter

Kostnadsfri Avloppslördag för fastighetsägare