ovrig-utrustning

Värmeväxlare

Värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat. Mediet kan till exempel vara vatten eller luft, men även andra fluider. Värmeväxlare används även för att bibehålla värme vid ventilation, eller för passiv kylning.