Nyhet2015-03-18

Värmepumpar förtjänar bra installation och underhåll

I detta nummer tar vi en titt på installation och underhåll för värmepumpar.

Värmepumpar är allt små underverk eftersom de kan uppgradera värme från lågtemperatur-källor till för oss användbara temperaturer. Men precis som för andra apparater så krävs det att värmepumpen är korrekt installerad och att underhållet genomförs som avsett för att man ska kunna lita på den. Om inte – så finns det risk för problem, som kan bli besvärliga speciellt om mer än en komponent i värmepumpen drabbas. Och vilka komponenter i en värmepump är de minst pålitliga?

I detta nummer tar vi en titt på installation och underhåll för värmepumpar. Detta har varit ämnet för Annex 36 i Heat Pump Programme. Vi får först en bakgrund, från koordinatorerna i Annex 36. I två artiklar beskriver man experiment och analys av dessa frågor, respektive faktiska rapporterade problem från verkliga installationer. Två nya Annex i Heat Pump Programme presenteras också.

IEA Heat Pump Centre Newsletter utkommer fyra gånger per år. Den ges ut av IEA Heat Pump Centre (HPC), som är ett internationellt informationscentrum för värmepumpande tekniker, tillämpningar och marknader. Besök vår hemsida, www.heatpumpcentre.org

IEA Heat Pump Centre Newsletter kan laddas ner via denna länk:
http://www.heatpumpcentre.org/en/newsletter/Sidor/default.aspx

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se