pumpar

Varisco

Varisco centrifugalpumpar är självevakuerande ner till 8 meter. Endast pumpen behöver fyllas med vätska före start. En inbyggd klaffventil hindrar att pumpen töms på vätska vid stopp, och återstart kan ske utan ny påfyllning.

Variscopumpen är lösningen när normala centrifugalpumpar ej är driftsäkra till ex. när luft medföljer i vätskan, vid långa sugledningar, pumpning av petrolium produkter och andra lättflyktiga vätskor. Pumphjulet är av öppen typ med stor genomloppsarea. Pumphuset har en utbytbar slitskiva framför pumphjulet, samt stora inspektionsluckor så att pumpen inre lätt kan rengöras. Variscos pumpar är därför speciellt lämpliga när man skall suga vätskor som innehåller fasta föroreningar till exempel sandblandat vatten. Utförande finns även med trailer samt olika motoralternativ (se dieseldrivna pumpar).

Fabrikatets representant i Sverige