Nyhet2019-09-17

Välj rätt vakuumpump till applikationen

Busch Vakuumteknik förklarar vilka pumpar som gör jobbet effektivast

Hur tar jag mig på effektivaste sätt från A till B: med cykel eller långdistansflyg? Frågan är relevant endast om man känner till platsen och vägen dit. Att resa till en plats långt borta eller cykla till affären för att handla lite är inte riktigt samma sak. Exemplet kan tyckas vara extremt men kan ändå användas som en bra liknelse för effektiviteten hos vakuumförsörjning. Beroende på tillämpning kan vitt skilda vakuumpumpar ge samma perfekta resultat. Här intar driftprincip och design nyckelroller.

Cyklar och jumbojets har samma syfte: de tar oss från A till B. Avståndet mellan A och B är den viktigaste faktorn för att beräkna effektiviteten. I slutändan är det avståndet som avgör varför de två transportsätten ser ut som de gör. Grundscenariot är något mer komplicerat när det handlar om vakuumförsörjning. Det finns inte en enstaka faktor som avgör bedömningen.

Design bestäms av tillämpning

Vad som krävs av vakuumet kan variera i hög grad och därför måste hänsyn tas till många olika aspekter. Den långa listan omfattar vakuumnivå och kapacitet, permanent eller intermittent behov av vakuum, installationsplats och immissionsskydd. Utöver energiförbrukning tar realistiska effektivitetsberäkningar även hänsyn till underhållsarbete och total livscykelkostnad samt integrationen av vakuumtekniken i den övergripande processen.

Vakuumteknik kan erbjuda ett stort antal driftsprinciper som uppfyller ett brett spektrum av olika krav. Utbudet av vakuumpumpar är brett och användaren med en mängd olika utföranden att välja bland. Designen har en stor inverkan på vakuumpumpens driftseffektivitet. Det bästa sättet att illustrera detta är att titta på ett par exempel:

Vakuumförpackning med lamellvakuumpumpar

Vid vakuumförpackning krävs vakuum normalt sett i korta, regelbundna intervaller, utan fördröjning. I sådana här tillämpningar är oljesmorda lamellvakuumpumpar en väl beprövad teknik som används i miljontals fall över hela världen. Busch har kontinuerligt förbättrat lamellvakuumtekniken under de senaste 50+ åren. Den bästsäljande versionen av den här typen av pump är R 5 från Busch. Den senaste generationen, RD-serien, är minst 20 % energieffektivare än jämförbara lamellvakuumpumpar på marknaden.

Pneumatisk transport med klovakuumpumpar

Normalt krävs endast ett lågt vakuum vid pneumatisk transport av bulkgods. Mink klovakuumpumpar har etablerat sig som en internationell industristandard för transport av plastgranulat, livsmedel i pulverform eller hällbara livsmedel. Den konstanta kapaciteten, kompression utan vätska och absolut tillförlitlighet ger en säker och effektiv transport av bulkgods.

Värmebehandling/laminering med skruvvakuumpumpar

Vid behandling av metaller med värme eller laminering av produkter är det ofta viktigt att eliminera allt atmosfäriskt syre från processen där detta är möjligt. Med ett lägsta tryck på blott 0,001 millibar når COBRA skruvvakuumpumpen tillförlitligt det här målet. Den finns i många olika storlekar, vilket gör att den klarar även stora volymer på kort tid. Den särskilt utvecklade skruvprofilen garanterar maximal effektivitet vid vakuumproduktionen.

Detta får frågan om huruvida man bör ta cykeln eller flyget att framstå som relativt enkel i jämförelse. Att välja den lämpligaste vakuumpumpen bli överväldigande för den oinvigde. Det finns ju så många parametrar att ta hänsyn till. Experterna från Busch hjälper dig att välja den vakuumteknik som är bäst lämpad för din tillämpning.