Nyhet2020-02-11

Vakuumpumpar från Busch till kinesiska sjukhus

Snabb leverans för nya sjukhus

Busch Vakuumpumpar har levererat tolv stora vakuumpumpar till Wuhan i Kina för att understödja behandlingen av patienter som är infekterade av coronaviruset. Två nya sjukhus har byggts i Wuhan på bara några dagar.

Vakuumpumparna används för att suga upp sekret eller andningsluft i operationssalar och behandlingsrum där det fruktade viruset kan finnas. Pumparna har specialfilter som förhindrar att viruset passerar ut. Dessutom behöver vakuumpumparna inga driftvätskor som vatten eller olja som skulle kunna kontamineras med viruset.

Den 25 januari, på den kinesiska nyårsdagen, fick Busch Kina en expressorder i Shanghai för att leverera vakuumpumparna från vårt huvudkontor i Maulburg i Tyskland. Lyckligtvis fanns vakuumpumparna redan på vårt lager i Shanghai och kunde förberedas tekniskt där inför den här tillämpningen. Trots helgdagarna och arbetsstoppet som utfärdats av regeringen, anmälde sig ett flertal anställda på Busch Kina frivilligt för att förbereda leveransen till Wuhan, 850 km bort, och installera vakuumpumparna på de två nya sjukhusen där.