Nyhet2021-03-11

Vakuum från Busch säkerställer förvaring av Coronavaccin

SARS-COV-2 COVID-19 Coronavirus Vaccine Mass Production in Laboratory, Bottles with Branded Labels Move on Pharmaceutical Conveyor Belt in Research Lab. Medicine Against SARS-CoV-2.

Vaccination är för närvarande ett huvudämne över hela världen. Endast en omfattande vaccination mot COVID-19 kan troligen ge oss ett normalt liv tillbaka. Produktion av vaccin pågår därför i stor omfattning. Det flytande vaccinet fylls i små glasflaskor, vilka produceras med hjälp av vakuum.

För att garantera vaccinets fulla effektivitet är valet av rätt glasbehållare avgörande. Endast ett borosilikatglas har alla nödvändiga egenskaper. Detta speciella glas är mycket motståndskraftigt mot kemikalier och särskilt mot värme, vilket är avgörande för lagring av vaccinet. Glaset expanderar ytterst lite vid yttre temperaturförändringar. Vaccinet inuti glasflaskorna förblir därmed optimalt skyddat och hållbart.

Glasflaskorna tillverkas med hjälp av vakuumteknik från Busch Vacuum Solutions. Under smältningsprocessen hjälper vakuum till att evakuera luften som finns i den flytande glasmassan. Detta säkerställer optimal produktkvalitet utan inneslutningar. Även under formningsprocessen av glasmassan spelar vakuum en nyckelroll för flaskornas stabilitet och enhetliga utseende. Tack vare vakuum från Busch har glasflaskorna optimala egenskaperna säkert förvara Coronavaccinet fram till att det skall injiceras.

För mer information kontakta

Busch Vakuumteknik AB