Nyhet2015-06-16

VA-Sverige samlas i Karlstad den 10-12 mars 2016

Vatten Avlopp Kretslopp 2016 – den nationella mötesplatsen för alla som arbetar med enskilda avlopp, dagvatten och VA-planering. Nästa års VAK konferens äger rum den 10, 11, 12 mars i Karlstad och förväntas locka närmare 500 deltagare och ett 40-tal utställare till Karlstad CCC. – Det ska bli kul att samarbeta med Karlstad kommun eftersom de själva tagit initiativ till att vara värd för VAK 2016, säger Astrid Grinell, projektledare för Vatten Avlopp Kretslopp.

De senaste åren har vi sett hur frågor om dagvatten och VA-planering blivit akuta på grund av kraftiga regn och oväntade utbrott av smittspridning. VA-taxor höjs i hela landet när områden byggs ut med kommunalt VA samtidigt som det finns ett stort behov av att byta ut gamla ledningar. Och hur får vi ett kretslopp från jord till bord och tillbaka till åkermarken. Kanske tas vatten och avlopp för givet, det ska bara fungera. Frågor om avlopp, dagvatten och VA-planering hamnar sällan överst på Sveriges miljöagenda men hos oss är de alltid i topp.

Syftet med konferensen är att samla branschen, från inspektör till ingenjör, för att utveckla och inspirera till nya tankesätt och metoder.
VAK växer i takt med behovet att mötas för att hantera svårhanterliga frågor. Vi är din mötesplats!

I anslutning till Vatten Avlopp Kretslopp kommer även Karlstad kommun att arrangera en Avloppslördag. Allmänheten bjuds in den 12 mars för att ta del av utställningen och kan ställa frågor direkt till kommunens handläggare, träffa tillverkare och återförsäljare och få råd och stöd om lösningar för bland annat vatten, avlopp och dagvatten.

Kontakt
Konferensens hemsida: www.vattenavloppkretslopp.se
Pressackreditering: Mattias Mattsson 070-726 36 83, mattias.mattsson@vaguiden.se

Projektledare för konferensen: Astrid Grinell 018-10 57 01, astrid.grinell@vaguiden.se

Karlstad kommun: Helena Berg 054-540 46 56, helena.berg@karlstad.se