Nyhet2015-02-19

VA-Sverige samlas i Borås den 19-21 mars 2015

Avlopp är ingen skitsak. Nu möts avlopps- och vattenproffsen i Borås för att under tre dagar diskutera och visa lösningar för landets vattenproblem.

En av förra veckans mest uppmärksammade nyheter var att ett avlopp från en fastighet på Strandvägen i centrala Stockholm lett toalettavloppet rakt ut i Nybroviken under 85 år. Resultatet är bland annat höga bakteriehalter och övergödning. Att det händer i Stockholms dyraste kvarter ger uppmärksamhet men liknande historier finns över hela Sverige.

Årlig nationell mötesplats och konferens

Vatten Avlopp Kretslopp är den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med enskilda avlopp, dagvatten och VA-planering.

Vatten, avlopp och dagvatten kan lösas på många olika sätt men vilket är bäst? Varje år samlas flera hundra tjänstemän, konsulter och branschexperter för att utvecklas och inspireras till nya tankesätt och arbetsmetoder. Årets tema är Lokala eller Centrala lösningar. På plats finns även 40-50 utställare från tillverkare och leverantörer i VA-branschen.

Möjlighet till bra bilder

I utställningen finns stora och spännande produkter som t ex minireningsverk, tankar, pumpar mm. Adress: Åhaga, Lillåvägen 4, 504 33 Borås

Kontakt

Pressackreditering:
Mattias Mattsson 070-726 36 83, mattias.mattsson@vaguiden.se

Projektledare för konferensen:
Astrid Grinell 018-10 57 03, astrid.grinell@vaguiden.se

Konferensens hemsida och program: www.vattenavloppkretslopp.se

Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.