ovrig-utrustning

UV utrustning

UV utrustning för vattenrening

Bakteriedödande ultraviolett strålning (UV) är en desinfektion metod som använder kortvågigt ultraviolett ljus för att döda eller inaktivera mikroorganismer genom att förstöra nukleinsyror och störa deras DNA och lämnar dem oförmögna att utföra vitala cellfunktioner. UV utrustning används i en mängd olika tillämpningar, såsom mat, luft och vattenrening.

UV-ljus är svagt på jordens yta eftersom ozonskiktet i atmosfären blockerar den. UV utrustningar för vattenrening producera ett tillräckligt starkt UV-ljus i cirkulerande luft eller vattensystem för att oskadliggöra mikroorganismer som bakterier, virus, mögel och andra patogener. Utrustningen kopplas till ett filtreringssystem för att desinficera luft och vatten.

UV utrustningens funktion

UV-ljus är elektromagnetisk strålning med våglängder kortare än synligt ljus. UV kan delas upp i olika intervall, med kort våglängd UVC, betraktas som ”bakteriedödande UV”. Vid vissa våglängder, är UV-mutagen för bakterier, virus och andra mikroorganismer. Vid våglängder kring 250 nm260 nmbryter ljuset molekylbindningar inom microorganismens DNA som kan döda eller inaktivera organismerna. Det är en process som liknar effekten av UV-ljusets längre våglängder (UVB) som ger solbränna hos människor men mikroorganismer har mindre skydd mot UV-strålning och kan inte överleva långvarig exponering.

Tillämpningen har varit en vedertagen praxis sedan mitten av 20-talet. Det har använts främst inom medicinsk sanitet och sterila arbetsmöjligheter. Alltmer har använts för att sterilisera vårt dricks- och avloppsvatten med slutna anläggningar där vattnet kan cirkuleras för att säkerställa en högre exponering för UV.