Nyhet2015-10-06

Uppsala Vatten tryggar leveransen av vatten i samband med vattenläckor

För att förbättra säkerheten i vattenleveransen i samband med framtida läckor gör Uppsala Vatten en förstärkning på ledningsnätet. Genom att installera nya ventiler på ledningarna minskar man risken för att Uppsalaborna ska bli utan vatten vid större vattenläckor.

Uppsala Vatten kommer under onsdagen den 7 oktober att påbörja arbetet med att sätta ett antal nya ventiler på vattenledningar längs Tycho Hedéns väg i Uppsala.

– Vi vill förbättra leveranssäkerheten vid läckor, berättar Bertil Lustig, VA-chef på Uppsala Vatten. Vid en vattenläcka måste man stänga ventiler för att komma åt och laga läckan, och genom att sätta ut de här nya ventilerna löper vi mindre risk att behöva stänga av Gränby vattenverk vid en stor läcka som till exempel den vi såg förra hösten.

Arbetet påbörjas onsdag morgon och beräknas hålla på till torsdagen, men redan under tisdagen kan det märkas i ledningsnätet i form av mörka partiklar och lågt vattentryck. I samband med arbetet tas reservvattenverket Galgbacken i drift vilket innebär att man måste höja klorhalten för att säkerställa vattnets kvalitet, något som kan medföra att dricksvattnet får förändrad lukt och smak.

Fakta

På grund av arbetet kan det från och med tisdagen förekomma mörka partiklar i dricksvattnet, vilket beror på att vattnet ändrar riktning i ledningarna. Partiklarna består av järn och mangan och är ofarliga för människor. Däremot kan de missfärga ljus tvätt.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, elva reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 180 anställda med en omsättning på drygt 480 miljoner kronor (2013).