Nyhet2017-09-06

Uppgradering av tre skruvpumpar för vattentransport

Spångs ProcessTeknik har i Gävleborgs län anlitats av en kommun för att uppgradera och återställa tre intagsskruvar med tillhörande tråg till ursprungligt skick.

Överst visas skruven och tråget efter uppgradering. Nederst en närbild på skruven och tråget med dess toleranser för att få en bra funktion.

Vid höga flöden behövdes alla tre skruvarna vara i drift för att klara av flödet in i reningsverket. Skruvarna och trågen mättes upp för att erhålla rätta toleranser vid applicering av komposit. I vissa fall hade trågen sådana skador att delar släppt från undergjutningen. Dessa ytor reparerades. Det är nödvändigt att beläggning av komposit i trågen sker för
hand för att få ett homogent slitskydd och en bra finish.

Kompositen skyddar också skruven mot slitage och korrosion. Vid drift efter slutfört arbete visar det sig att vid motsvarande höga flöden så behöver endast två skruvar vara i drift för att klara av flödet in i reningsverket, mot tidigare tre skruvar. Varje skruvpump har efter renovering samma kapacitet som en ny pump.

För mer information kontakta:

Spångs ProcessTeknik AB
Mekanikervägen 13
146 33 TULLINGE

Tel: 08-608 11 90
Mail: info@spangs.se

www.spangs.se